32. седница Скупштине града: Усвојен завршни рачун града за прошлу годину
29/05/2019

32. седница Скупштине града: Усвојен завршни рачун града за прошлу годину

Ужице, 29. мај: Ужички одборници усвојили су, на данашњем заседању, одлуку о завршном рачуну града за 2018. годину са извештајем Државне ревизорске институције. У прошлој години укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима у буџету износили су 3,02 милијарде, док су укупни расходи и издаци били 2,76 милијарде динара, што представља извршење прихода са 95,6 одсто, а расхода са 91,2%.

Изгласани су извештаји градских јавних предузећа који се односе на степен усклађености њихових планираних и реализованих активности у прва три месеца ове године и извештај о раду за 2018. годину који је поднела Туристичка организација регија Западна Србија. Одборници су дали сагласност на измене и допуне Програма пословања јавног предузећа Дубоко.

Одлучено је да се приступи изградњи котловског постројења Међај, које би било на простору између Аутобуске и Железничке станице. Планирана вредност ове инвестиције је око пет милиона евра.

У делу кадровских решења, образована је Комисија која ће радити на формирању листе кандидата за чланове надзорних одбора јавних предузећа и извршене измене у саставима Комисије за представке и притужбе, Комисије за друштвене делатности и Комисије за пољопривреду.