3. седница Скупштине града Ужица
02/09/2020

3. седница Скупштине града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 06 40 / 20
Датум: 02.09.2020.године

 

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/2019) и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/2017) САЗИВАМ

 

 3. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 

Седница ће се одржати 11.09.2020. године, са почетком у 10,00 часова у Народном позоришту Ужице – Велика сцена.

ДНЕВНИ РЕД

Опис

Преузимање

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Административно мандатна комисија.
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА УЖИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће.
3. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП'' Биоктош'' Ужице. Предлагач: Градско веће.
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ О ПРОМЕНИ СЕДИШТА ПРЕДУЗЕЋА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈКП „БИОКТОШ“ ИЗ УЖИЦА СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
6. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''ВОДОВОД'' УЖИЦЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Водовод'' Ужице. Предлагач: Градско веће.
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ''ВОДОВОД'' О ПОКРИЋУ ГУБИТКА
Стручна обрада: ЈКП ''Водовод'' Ужице. Предлагач: Градско веће.
8. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ'' УЖИЦЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Градска топлана Ужице'' Ужице. Предлагач: Градско веће.
9. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''НИСКОГРАДЊА'' УЖИЦЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Нискоградња'' Ужице. Предлагач: Градско веће.
10. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''ДУБОКО'' УЖИЦЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Дубоко'' Ужице. Предлагач: Градско веће.
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ''ДУБОКО'' О ПОКРИЋУ ГУБИТКА
Стручна обрада: ЈКП ''Дубоко'' Ужице. Предлагач: Градско веће.
12. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП ''УЖИЦЕ РАЗВОЈ'' УЖИЦЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Ужице развој'' Ужице. Предлагач: Градско веће.
13. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП ''СТАН'' УЖИЦЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Стан'' Ужице. Предлагач: Градско веће.
14. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Велики парк'' Ужице. Предлагач: Градско веће.
15. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП ''АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ'' УЖИЦЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Аеродром Поникве'' Ужице. Предлагач: Градско веће.
16. ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ПРЕДУЗЕЋИМА, А ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2020. ГОДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће.
17. ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ПРЕДУЗЕЋИМА, А ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2020. ГОДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће.
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2020.ГОДИНУ РАДИ ДАВАЊА ДРЖАВНОГ ЗЕМЉИШТА У ЗАКУП У 2020.ГОДИНИ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће.
19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће.
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.)
21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Одборничке групе.
22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА САРАДЊУ СА ГРАДОВИМА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Одборничке групе.