26. седница Скупштине града Ужица
16/10/2018

26. седница Скупштине града Ужица

Република Србија

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I број 06-47/18

Датум: 16.10. 2018. године

У ж и ц е

 

На основу члана 69. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 25/17-пречишћен текст), и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17) САЗИВАМ

 

  1. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 

Седница ће се одржати 25. октобра 2018. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

 

За ову седницу предлажем

 

 

ДНЕВНИ РЕД

Опис

Преузимање

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће.
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКИМ УПРАВАМА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА СВАКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У СИСТЕМУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКИХ УПРАВА, ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА, СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И СЛУЖБЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће.
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће.
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће.
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће.
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СЕВОЈНО“ НА ЛОКАЦИЈИ „БОЈОВИЋА ВОДЕНИЦА“ У СЕВОЈНУ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће.
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ И ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА НА ПРОСТОРУ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА УЖИЦА ДО 2020. ГОДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће.
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „БИОКТОШ“
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''УЖИЦЕ''
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
13. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКИХ ОДБОРА - УЖИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
- ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ''Радоје Љубичић'' Ужице
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
- ОШ ''Душан Јерковић'' Ужице
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
- ОШ ''Богосав Јанковић'' Кремна
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
Одговори на одборничка питања
Записник са 25. седнице Скупштине града Ужица