Укидање печата контакт центар
17/04/2019

Укидање печата контакт центар

Ступањем на снагу измене Закона о привредним друштвима укида се коришћење печата за привредне субјекте. Закон је ван снаге ставио одредбе чак 10 закона и 107 подзаконских аката у којима се помиње печат. Ни једна институција банка или организација више нема право да захтева печат привредним друштвима или предузетницима.

Печат више није потребан код пријема поште, издавања различитих потврда, попуњавања образаца, подношења захтева и сл. Привредна друштва и предузетници који су се основали после 1. октобра 2018. године не морају да израђују печат, док постојећи могу постепено да их избаце из употребе.

За више информација погледајте на сајту Канцеларије за информационе технологије и електронску управу.