24. седница Скупштине града Ужица
19/06/2018

24. седница Скупштине града Ужица

Република Србија

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I број 06-27/18

Датум: 19. јун 2018. године

У ж и ц е

 

На основу члана 69. став 1. Статута града Ужица ( ”Службени лист града Ужица” број 25/17-пречишћен текст), и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17) САЗИВАМ

 

24. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 

Седница ће се одржати 27. јуна (среда) 2018. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

 

За ову седницу предлажем

 

 

Дневни ред

Опис

Преузимање

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2018.ГОДИНУ (Ребаланс I)
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће.
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ КАДРОВСКОГ ПЛАНАГРАДСКИХ УПРАВА, ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА,СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И СЛУЖБЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕГРАДА УЖИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Стручна обрада: Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију. Предлагач: Градско веће.
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УМАЊЕЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ ПРАВОСЛАВНОГ ХРАМА У КРЧАГОВУ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће.
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ ЗА 2017.ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ СТАТУТА ГРАДСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
Стручна обрада: Градски културни центар и Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ САВЕТА ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ПО ПРИТУЖБАМА ЗБОГ ПОВРЕДЕ ПРАВА НЕЗАКОНИТИМ ИЛИ НЕПРАВИЛНИМ ПОСТУПАЊЕМ КОМУНАЛНОГ ПОЛИЦАЈЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ КРАЉА ПЕТРА II
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
- ИНФОРМАЦИЈА О ИСХОДУ ЈАВНОГ КОНКУРСА У ПОСТУПКУ ОТУЂЕЊА КАТ. ПАРЦЕЛА НА ЛОКАЦИЈИ РАДНА ЗОНА ''Л'' У СЕВОЈНУ
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ СТАТУЕ "ВЕЛИКА СРБИЈА" НА КРУЖНОЈ РАСКРСНИЦИ УЛИЦА НИКОЛЕ ПАШИЋА И ОМЛАДИНСКА У УЖИЦУ
Допуна дневног реда
Одговори на одборничка питања