30. седница Скупштине града Ужица
30/01/2019

30. седница Скупштине града Ужица

Република Србија
Град Ужице
Скупштина града
I број 06-3/19
Датум: 30.01.2019. године
Ужице

 

На основу члана 69. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 25/17-пречишћен текст), и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17)

САЗИВАМ

30. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

Седница ће се одржати 07. фебруара 2019. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

ДНЕВНИ РЕД

Опис

Преузимање

Записник са 27. седнице Скупштине града
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Административно мандатна комисија.
2. ПРЕДЛОГ СТАТУТА ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности и Комисија за израду нацрта Статута града Ужица. Предлагач: Градско веће.
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће.
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: Народни музеј Ужице. Предлагач: Градско веће.
5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: Народно позориште Ужице. Предлагач: Градско веће.
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: Народна библиотека Ужице. Предлагач: Градско веће.
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: Историјски архив Ужице. Предлагач: Градско веће.
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ГРАДСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градски културни центар. Предлагач: Градско веће.
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска галерија Ужице. Предлагач: Градско веће.
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: РЦУ. Предлагач: Градско веће.
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: Туристичка организација Ужице. Предлагач: Градско веће.
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: Туристичка организација регије Западна Србија. Предлагач: Градско веће.
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА ''ЗЛАТИБОР'' ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: Установа дечије одмаралиште ''Златибор''. Предлагач: Градско веће.
14. ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој- Канцеларија за ЛЕР. Предлагач: Градско веће.
15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ 5650 КО СЕВОЈНО
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће.
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈКП ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СТАРИ ГРАД УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ''РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Одборничке групе.
Информативно: Извештај државне ревизорске институције за 2017.годину
Одговор на одборничко питање