2. седница Скупштине града Ужица
13/08/2020

2. седница Скупштине града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 06 – 37/ 20
Датум:13.08.2020.године

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/2019), и   члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/2017) САЗИВАМ

 

2. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 

Седница ће се одржати 21. августа 2020. године, са почетком у 10,00 часова у Народном позоришту Ужице – Велика сцена.

ДНЕВНИ РЕД

Опис

Преузимање

1. ИЗБОР ГРАДОНАЧЕЛНИКА, ЗАМЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА УЖИЦА
2. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Материјал ће бити постављен накнадно
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Материјал ће бити постављен накнадно
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Материјал ће бити постављен накнадно
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
Материјал ће бити постављен накнадно
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ
Материјал ће бити постављен накнадно
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНА ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ ГРАДА УЖИЦА
Материјал ће бити постављен накнадно