19. седница Скупштине града: Марија Трмчић Богојевић, нова чланица Градског већа
18/12/2017

19. седница Скупштине града: Марија Трмчић Богојевић, нова чланица Градског већа

На седници Скупштине града, ужички одборници изгласали су одлуку о буџету за 2018. годину према којој ће он износити 2,750 милијарди динара и биће за 100 милиона већи од основног буџета за 2017. Како је образложено буџет је реално испланиран и одговара потребама грађана јер је са њима, код израде и опредељења буџетских ставки, остварена пуна комуникација. У 2018. предвиђено је узимање кредитне линије од 150 милиона, што представља мањи износ у односу на кредите из претходних година. Највећи прилив средстава очекује се од пореза на доходак и од пореза на имовину, док ће се код расхода најзначајнији део средства употребити за инфраструктуру и инвестиције. Са око 500 милиона динара, финансираће се изградња и реконструкција улица и путева, пројекти амбијенталног уређења града, затим улагања у путеве и водоводе у месним заједницама, канализацију и јавну расвету. Значајнија средства опредељена су у 2018. години и за аеродром Поникве, развој високог школства, за спортску салу у Севојну, за другу фазу изградње фабрике воде.

Прихваћене су одлуке о изменама и допунама одлука које се односе на накнаду за заштиту и унапређење животне средине, на локалне комуналне таксе,  боравишну таксу, наменско трошење средстава солидарне стамбене изградње и утврђивање прихода који припадају градској општини Севојно у 2018.

После оставке Петра Благојевића на место члана Градског већа, Марија Трмчић Богојевић, дипломирани економиста, изабрана је у Веће, тако да ће наша позната скијашица, вишеструка шампионка и репрезентативка, бити задужена за област образовања, културе, омладине и спорта. Истовремено, Зоран Цветић, дипломирани сликар, изабран је за директора Градске галерије.

Усвојен је Локални акциони план усмерен на побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности и Кадровски план градских управа, Градског правобранилаштва, Службе буџетске инспекције и Службе интерне ревизије града, док иницијатива за враћање споменика Јосипу Брозу Титу на Трг није добила већину у Скупштини.