18. седница Скупштине
20/11/2017

18. седница Скупштине

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 06-65/17
Датум: 20.11.2017. године
У ж и ц е

 На основу члана 69. став 1. Статута града Ужица ( ”Службени лист града Ужица” број 25/17-пречишћен текст), и члана 32. став 2. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 45/14-пречишћен текст) САЗИВАМ

18. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 Седница ће се одржати 28. новембра (уторак) 2017. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

Председник Скупштине

Бранислав Митровић

Дневни ред

Опис

Преузимање

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Административно мандатна Комисија.
2. ПРЕДЛОГ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће.
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ВОДОВОД'' ЗА 2017. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Водовод''. Предлагач: Градско веће.
5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ''СТАН'' ЗА 2017. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Стан''. Предлагач: Градско веће.
6. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''УЖИЦЕ'' ЗА РАДНУ 2016/2017. ГОДИНУ
Стручна обрада: Предшколска установа ''Ужице''. Предлагач: Градско веће.
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''УЖИЦЕ'' ЗА РАДНУ 2017/2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Предшколска установа ''Ужице''. Предлагач: Градско веће.
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ КАТ.ПАРЦЕЛЕ 12414/1 КО УЖИЦЕ ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ГРАДСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ''ВОДОВОД''
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Одборничке групе.
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''УЖИЦЕ''
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће.
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове инспекције и комуналну полицију. Предлагач: Градоначелник.