17. седница Скупштине града: Именовани директори јавних предузећа и установа
13/10/2017

17. седница Скупштине града: Именовани директори јавних предузећа и установа

Ужице, 12. октобар: На данашњем заседању, одборници ужичке Скупштине потврдили су мандат  Милошу Панићу, утврђен је престанак мандата Александри Стојановић због поднете оставке и преминулом одборнику Милошу Тасићу.  Потом су одборници усвојили други ребаланс буџета Града Ужица за 2017. годину.

Градоначелник је у име Градског већа повукао предлог Одлуке о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта путем прикупљања затворених писмених понуда, а Скупштина је усвојила 4 одлуке које се односе на прибављање и отуђење имовине у јавној својини Града.

Скуптшина је усвојила предлог Одлуке о успостављању система енергетског менаџмента Града Ужица и измењен је кадровски план градских управа, градског правобранилаштва, службе буџетске инспекције и службе интерне ревизије Града Ужица за 2017. годину у поступку рационализације и смањења броја запослених.

Усвојен је Локални антикорупцијски план Града Ужица ( ЛАП Града Ужица) и дата је сагласност на Статут Градској галерији и на измену програма пословања ЈКП “Нискоградња” и ЈКП “Биоктош” за 2017. годину.

Скупштина је именовала директоре Зорана Стаматовића за Народно позориште Ужице, Николу Максимовића за ЈП “Ужице развој”, Зорана Шибалића за ЈКП “Градска топлана Ужице”, Бранка Богићевића за ЈП “Велики парк”, Дејана Нијемчевића за ЈП “Стан”.

Стављена је ван снаге одлука о расписивању јавног конкурса за избор директора ЈП “Аеродром Поникве” и поништен је конкурс за избор директора. Из тих разлога именован је Славиша Димитријевић за вршиоца дужности директора ЈП “Аеродром Поникве” до избора директора, а најдуже годину дана. Скупштина је донела нову одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП “Аеродром Поникве”.

Данијела Маринковић, в.д. директора Дом здравља Ужице, именована је за члана Савета за здравље.

Скупштина је донела решења о разрешењу и именовању члана школског одбора из реда родитеља у Уметничкој и Економској школи и Основној школи Богосав Јанковић у Кремнима.