155 мање запослених у јавном сектору
30/08/2017

155 мање запослених у јавном сектору

Ужице, 29. август: Градско веће усвојило је предлог Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у јавном сектору на територији града. Наиме, на основу коефицијената садржаних у Закону о одређивању броја запослених у јавном сектору, утврђено је да ће Ужице имати 1249 запослених на неодређено време у градским управама, Градском правобранилаштву, службама интерне ревизије и буџетске инспекције, у предшколској установи, установама културе, јавним предузећима и осталим индиректним корисницима. Овај нови износ представља смањење запослених за 155 у јавном сектору у односу на досадашњи број.

У складу са предлогом ове Одлуке, Веће је прихватило и да се приступи изменама програма пословања “Стана”, “Биоктоша”, “Дубоког” и “Градске топлане Ужице”.

Утврђен је предлог одлуке којом се регулиша израда Плана детаљне регулације за локацију која обухвата хотел “Турист” на Градској плажи, а где ће се сагледати урбанистички услови за изградњу стамбено пословног објекта.

Као први корак у доношењу Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом, донесена је одлука о приступању његовој изради.

На овој седници, прихваћене су измене тарифа локалних административних такси које се односе на израду нових дозвола за такси возаче. Ради поступка озакоњења утврђени су предлози одлука којим се отуђују непокретности у јавној својини града непосредном погодбом.