15. седница Скупштине
21/06/2017

15. седница Скупштине

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 06-41/17
Датум: 21.06.2017. године
У ж и ц е

На основу члана 69. став 1. Статута града Ужица  ( ”Службени лист града Ужица” број 16/13-пречишћен текст), и члана 32. став 2. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 45/14-пречишћен текст) САЗИВАМ

15. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 Седница ће се одржати 29. јуна (четвртак) 2017. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

Дневни ред

Опис

Преузимање

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП ''ВОДОВОД'' УЖИЦЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Материјал достављен у материјалу за 13. седницу, а извештај Ревизора достављен информативно у материјалу за 14. седницу Скупштине. Стручна обрада: ЈКП ''Водовод'' Ужице. Предлагач: Градско веће
3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА ''ЗЛАТИБОР''
Стручна обрада: Дечије одмаралиште ''Златибор''. Предлагач: Градско веће
4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦЕ
Стручна обрада: Туристичка организација Ужице. Предлагач: Градско веће
5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ''УЖИЦЕ''
Стручна обрада: Туристичка организација Ужице. Предлагач: Градско веће
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА УЖИЦЕ
Стручна обрада: Народно позориште Ужице. Предлагач: Градско веће
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ И ДОСТАВЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ГРАДСКО ВЕЋE И СКУПШТИНУ ГРАДА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОПШТЕМ КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију. Предлагач: Градско веће
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ
Стручна обрада: Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију. Предлагач: Градско веће
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЈКП ''ДУБОКО'' УЖИЦЕ НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА И УПРАВЉАЊА НА ПЛАТФОРМИ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА СА ПРАТИОЦЕМ НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – ЗЕЛЕНИ САВЕТ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗМЕНE И ДОПУНE ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће