15. седница Скупштине града Ужица
20/12/2021

15. седница Скупштине града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 06 – 93 /21
Датум: 20. децембар 2021.године

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/19) и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17) САЗИВАМ

 

 15. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 

Седница ће се одржати 28. децембра 2021. године, са почетком у 10,00 часова у Народном позоришту Ужице – велика сцена.

ДНЕВНИ РЕД

Опис

Преузимање

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „УЖИЦЕ – ЦЕНТРАЛНИ ДЕО“ III ФАЗА
CD достављен одборничким групама. Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове и ЈП ''Ужице развој''. Предлагач: Градско веће
2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈКП ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ ЗА 2022.ГОДИНУ
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ ЗА 2022.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Биоктош''. Предлагач: Градско веће
3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈКП ''ВОДОВОД'' УЖИЦЕ ЗА 2022.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Водовод''. Предлагач: Градско веће
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ'' УЖИЦЕ ЗА 2022.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Градска топлана Ужице''. Предлагач: Градско веће
5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈКП ''НИСКОГРАДЊА'' УЖИЦЕ ЗА 2022.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Нискоградња''. Предлагач: Градско веће
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РАСПОДЕЛУ ДОБИТИ ЈКП ''НИСКОГРАДЊА'' ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2020. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Нискоградња''. Предлагач: Градско веће
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈКП ''ДУБОКО'' УЖИЦЕ ЗА 2022.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Дубоко''. Предлагач: Градско веће
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈП ''УЖИЦЕ РАЗВОЈ'' УЖИЦЕ ЗА 2022.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Ужице развој''. Предлагач: Градско веће
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈП ''СТАН'' УЖИЦЕ ЗА 2022.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Стан''. Предлагач: Градско веће
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ ЗА 2022.ГОДИНУ
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ ЗА 2022.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Велики парк''. Предлагач: Градско веће
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Велики парк''. Предлагач: Градско веће
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ '' МЕЂАЈ'' У УЖИЦУ
Стручна обрада: ЈП ''Велики парк'' Ужице. Предлагач: Градско веће
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНАЧАН НАЦРТ ЈАВНОГ УГОВОРА О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ГРАДА УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДОПУНУ СТАТУТА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Стручна обрада: Градски центар за услуге социјалне заштите. Предлагач: Градско веће
17. ПРОГРАМ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2021-2024.ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗМЕНИ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕАЛНОГ УДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ 10593/1 КО УЖИЦЕ ЗА ПРАВО ПРИВАТНЕ СВОЈИНЕ РЕАЛНОГ УДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ 10593/2 КО УЖИЦЕ УЗ ДОПЛАТУ РАЗЛИКЕ ПО ТРЖИШНОЈ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ВРЕДНОСТИ ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ 9199 КО УЖИЦЕ И 9198 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – ЗЕЛЕНИ САВЕТ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА ''ЗЛАТИБОР''
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
24. ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА О АФИРМАЦИЈИ ТУРИЗМА И ПОШТОВАЊУ ПРИЗНАЊА МОКРОЈ ГОРИ КАО НАЈБОЉЕГ ТУРИСТИЧКОГ СЕЛА НА СВЕТУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
25. ПРЕДЛОГ ПОЗИТИВНОГ МИШЉЕЊА МИЛОШУ МИЛИВОЈЕВИЋУ ЗА ВРШЕЊЕ ДРУГЕ ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
ОДГОВОРИ НА ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА