147. седница Градског већа: Предложено оснивање друштва са ограниченом одговорношћу "Стари град Ужице"
28/02/2020

147. седница Градског већа: Предложено оснивање друштва са ограниченом одговорношћу “Стари град Ужице”

Ужице, 28. фебруар: Чланови ужичког Градског већа утврдили су предлог одлуке којом се оснива друштво са ограниченом одговорношћу “Стари град Ужице”. Ово будуће друштво обављало би послове од значаја за развој туризма и биће специјализовано за одређене дестинације. Дестинације које су предвиђене су Градска плажа, Ужички град – ”Стари град” и то подручје обухваћено Планом детаљне регулације ”Стари град”, затим Клисура реке Ђетиње са Стапарском бањом и Стапарска градина.

Од послова, између осталог, друштво “Стари град Ужице”, радиће организацију и реализацију туристичких програма и путовања, посредовање у пружању услуга боравка, смештаја, забаве, излета, као и на развијању дестинацијских производа како би био иновативан и занимљив. На овој седници, утврђен је и предлог састава Скупштине Друштва.

Веће је прихватило захтев Безбедносно информативне агенције и продужило им право коришћења пет паркинг места за службене потребе.