145. седница Градског већа: На пет мера енергетске ефикасности распоређено 39,5 милиона динара
21/02/2020

145. седница Градског већа: На пет мера енергетске ефикасности распоређено 39,5 милиона динара

Ужице, 21. фебруар: Чланови Већа прихватили су правилник који регулише спровођење мера на енергетској ефикасности на градским породичним и стамбеним зградама. На основу овог правилника биће расписан конкурс на коме ће се грађанима доделити субвенције у укупном износу од 39,5 милиона динара. Средства су распоређена на пет мера и то 12 милиона динара за набавку и уградњу материјала за изолацију спољних зидова на породичним кућама, осам милиона за столарију са одговарајућим термичким својствима, два милиона за набавку котлова или етажних пећи на дрвни пелет за породичне куће, 14 милиона за котлове на гас за породичне куће и 3,5 милиона динара за котлове на гас за станове у стамбеним зградама.

Утврђен је предлог решења које се односи на степен усклађености планираних и реализованих послова из програма пословања градских јавних предузећа у прошлој години, као и годишњи извештаји о раду Савета за родну равноправност, Интерресорне комисије и план јавних конкурса за удружења у 2020. години.

Веће је дало сагласност на предлог Одлуке о усвајању студије такси превоза на територији града, прихватило захтев такси удружења да  старт такси возила кошта 139 динара, а сваки пређени километар у ванградској вожњи буде 50 динара.

Одлучено је да се трима породицама, које су имале пожаре на својим објектима, доделе једнократне финансијске помоћи ради ублажавања последица пожара.