143. седница Градског већа: Ребалансом предложено још 20 милиона динара за заштиту животне средине
24/01/2020

143. седница Градског већа: Ребалансом предложено још 20 милиона динара за заштиту животне средине

Ужице, 24. јануар: Градско веће утврдило је предлог првог овогодишњег ребаланса ужичког буџета. После анализе остварених прихода у претходном кварталу по основу прихода на зараде и показатеља, приходовна страна увећана је за 25 милиона динара. Ребалансом су ових 25 милиона распоређени и то 20 милиона на мере енергетске ефиканости и омогућавање коришћења ових мера већем броју корисника, а у циљу заштите животне средине и смањење загађености и пет милиона динара Градском центру за услуге социјалне заштите.

Усвојени су предлози одлука о пружању правне помоћи на територији Ужица, о приступању изради Генералног урбанистичког плана и измене и допуне одлука које се односе на организацију и функционисање цивилне заштите и образовању Градског штаба за ванредне ситуације, о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење акције “Ужички програм локалног партнерства”.

У социјалној сфери, дата је сагласност Већа на овогодишњи Локални акциони план запошљавања и извршене измене и допуне у одлуци која се односи на оснивање Савета за здравље и предложена два нова члана овог Савета. Утврђени су и предлози састава Комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница и Другостепене изборне комисије, као и План квалитета ваздуха на територији града Ужица који обухвата период од 2018. до 2023. године, Извештај о раду Зеленог савета и Програм заштите и унапређења животне средине.

Чланови Већа су се сагласили са предлогом одлуке којом се забрањује изградња мини хидроцентрала на подручју Ужица, донели решење о додели Светосавских награда просветним радницима и покренуло иницијативу за подизањем споменика Миловану Мићу Петровићу.

Прихваћен је предлог Комисије после спроведеног јавног конкурса за избор директора ЈКП “Водовод” којим је предложен Душко Љујић, дипломирани инжењер машинства, за директора овог предузећа и дата је сагласност на програме пословања девет градских установа у овој години.