133. седница Градског већа: Утврђен буџет града за наредну годину од 3,22 милијарде динара
09/12/2019

133. седница Градског већа: Утврђен буџет града за наредну годину од 3,22 милијарде динара

Ужице, 9. децембар: Чланови Градског већа утврдили су предлог ужичког буџета за наредну годину. Према предлогу, он ће у 2020. години износити 3,22 милијарде динара где се највише прихода очекује од пореза на доходак, имовину и од трансфера са других нивоа власти. На расходовној страни, увећана су средства за улагања у градску инфраструктуру, уређење и реконструкцију путева и објеката, енергетску ефикасност, затим у социјалну заштиту, спорт и месне заједнице. Истовремено, утврђен је и предлог одлуке којом је дефинисана расподела прихода између града и градске општине Севојно.

Прихваћен је предлог годишњег кадровског плана градских управа, Градског правобранилаштва, Службе буџетске инспекције и Службе интерне ревизије, као и Програм пословања Дечијег одмаралишта “Златибор”.

Утврђен је и текст одлука којим се усваја пројекат и спроводи поступак избора стратешког партнера у складу са пројектом јавно-приватног партнерства у области локалног превоза путника на територији града и пружања станичних услуга на Аутобуској станици.

Одлучено је да три домаћинства која су имале штете од пожара добију једнократну новчану помоћ и усвојени су годишњи извештаји о раду свих пет градских управа.