132. седница Градског већа: Утврђен трећи овогодишњи ребаланс градског буџета
18/11/2019

132. седница Градског већа: Утврђен трећи овогодишњи ребаланс градског буџета

Ужице, 18. новембар: На данашњој седници Градског већа утврђен је трећи овогодишњи ребаланс градског буџета према коме су извршена усклађивања апропријација у складу са динамиком извршења прихода и расхода у овом периоду године. Истовремено, приходовна страна страна је увећана за 42 милиона динара, те сада, после трећег ребаланса, буџет износи 3,217 милијарде динара.

Пред члановима Већа био је и извештај о извршењу одлуке о буџету за првих девет месеци ове године, као и утврђивање предлога одлука о просечним цена квадратног метара непокретности код одређивања пореза на имовину за наредну годину, о посебним условима за издавање информације о локацији и локацијских услова и о утврђивању основице пореза на имовину где се земљиште, које се користи искључиво за гајење биљака и садног материјала разврстава у пољопривредно, односно шумско земљиште. Сагласност је дата и на информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности које се односе на програме пословања градских јавних предузећа за прва три квартала 2019. године и измене програма пословања јавних предузећа “Ужице развој” и “Велики парк”.

Утврђени су годишњи извештај и план рада Предшколске установе за прошлу и наредну радну годину, измене кадровског плана и одлуке о градским управама и кадровска решења у саставима управних и надзорних одбора Центра за услуге социјалне заштите и Предшколске установе, Савета родитеља града Ужица и Зеленог савета и школских одбора ужичких основних и средњих школа.

На овој седници донесене су и одлука која се односи на поступак унутрашњег узбуњивања, као и наредба која регулише план за поступање у случају великих снежних падавина на територији Ужица.