129. седница Градског већа: Нове мере у заштити животне средине
21/07/2022

129. седница Градског већа: Нове мере у заштити животне средине

Ужице, 21. јул: Градско веће је усвојило Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова. Правилник  обухвата мере уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничких система уградњом калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте.

Циљ спровођења ових мера је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији Ужица. Предвиђене мере енергетске санације овим Правилником спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији града.

Прихваћен је захтев ЈКП “Водовод” за повећањем цене воде и канализације у износу од 17%. Разлози за ову промену цене садржани су у чињеници да су сви материјали и хемикалије које улазе у цену коштања воде, на домаћем и страном тржишту, значајно поскупели. Тако ће сада грађани од августа кубик потрошене воде плаћати 69,49 динара, а увећање на рачуну за просечно четворочлано домаћинство износиће највише 150 динара.