126. седница Градског већа: Према II ребалансу ужички буџет ће износити 3,175 милијарде динара
12/09/2019

126. седница Градског већа: Према II ребалансу ужички буџет ће износити 3,175 милијарде динара

Ужице, 12. септембар: Градско веће утврдило је предлог другог овогодишњег ребаланса градског буџета. Према предлогу, буџет ће бити увећан за 87,3 милиона динара тако да би он требао да износи 3,175 милијарде динара. Поред увећања, извршене су и прерасподеле између позиција у складу са досадашњим остваривањем и извршавањем буџета.

Донесена су решења којим су одређени пројекти који ће се реализовати у оквиру спровођења акције “Ужички програм локалног партнерства”, и постављење Зорана Деспића, дипл. инг. грађевинарства, за начелника Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове.

Прихваћена је информација о степену усклађености планираних и реализованих активности пословања градских јавних предузећа у првих шест месеци ове године, дата сагласност на измене програма пословања “Дубоког” и “Биоктоша” и на правилник о организацији и систематизацији послова у Градском центру за услуге социјалне заштите.

У делу урбанизма усвојени су предлози о доношењу Плана генералне регулације Ужице-Централни део II фаза и Плана детаљне регулације Стари град, док су, од кадровских решења, предложене измене у саставима Комисије за јавна признања и награде града Ужица, у Надзорном одбору Нискоградње и школским одборима Економске школе, Старог града и Богосава Јанковића.

Чланови Већа прихватили су да се Велики парк и Туристичка организација Ужице укључе у акцију Србија воза “Купи карту и оствари попуст” и да својим корисницима, који дођу са железничким картама на којима је дестинација Ужице, дају одређене попусте на своје услуге.