125. седница Градског већа: Утврђен предлог извештаја о извршењу одлуке о буџету града за првих шест месеци ове године
07/08/2019

125. седница Градског већа: Утврђен предлог извештаја о извршењу одлуке о буџету града за првих шест месеци ове године

Ужице, 7. август: Чланови Градског већа утврдили су предлог Одлуке о усвајању извештаја о извршењу одлуке о буџету града за првих шест месеци ове године. У првој половини године укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износили су 1,248,134,893 динара илити 46,29% од планираног. На другој страни, укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине били су 1,007,157,253 динара, што представља 35,51%.

На овој седници Већа, дате су сагласности на правилник о организацији и систематизацији послова Градске топлане, на измене правилника Водовода и Народне библиотеке, као и на ценовнике Биоктоша и Великог парка. Код Биоктоша, измена ценовника за услуге изношења смећа односи се на сале за издавање које су сада подељене у две групе, до 350 и преко 350 квадратних метара. Велики парк увео је у свој ценовник нове ставке које се односе на издавање фудбалских терена за остале кориснике.