120. седница Градског већа: Предлог да се ужички буџет увећа за 63,7 милиона динара
13/06/2019

120. седница Градског већа: Предлог да се ужички буџет увећа за 63,7 милиона динара

Ужице, 13. јун: Предлогом ребаланса, ужички буџет био би увећан за 63,7 милиона динара и после измена он би износио три милијарде и три милиона динара.  Увећање средстава буџета пројектовано је на основу вишка прихода пренетих из прошле године и на основу анализе досадашњег остваривања прихода буџета. Највећи део средстава ребаланса употребиће се за инвестиције у нове инфраструктурне послове, путеве и пројекат Старог града, а затим и у додатне радове на основним и средњим школама и установама.

На овој седници, чланови Већа усвојили су решење којим се предузимају активности на покретању пројекта јавно-приватног партнерства, без елемената концесије, у области градског превоза и утврдили предлог одлуке којом би се основао Градски центар за услуге социјалне заштите.

Изгласан је и предлог одлуке где се фудбалском клубу даје сагласност да употреби име града и да оно може да гласи “Слобода Ужице”.