12 милиона динара за прву фазу радова на конзервацији Старог града
18/04/2017

12 милиона динара за прву фазу радова на конзервацији Старог града

„Завод за заштиту споменика културе Краљево је конкурисао за средства Министарства културе са пројектом конзервације Старог града. Прва фаза радова кошта 12 милиона динара док је за остале фазе конзервације потребно око 30 милиона динара“ –истакао је Иван Милуновић, в.д. директор Завод за заштиту споменика културе Краљево.

Стари град

„Уколико Министарсво културе одобри средства за прву фазу, радови ће трајати током ове године. Првом фазом је предвиђена конзервација средњих и горњих зидина, што ће обезбедити сигурност посетиоцима, постављање сигнализације и монтажних степеница. После свих конзерваторских радова, можемо да размишљамо и о другим креативним садржајима на тврђави“ – рекао је Милуновић.

https://www.youtube.com/watch?v=bZocyE1r60I