118. седница Градског већа: Завршни рачун буџета за прошлу годину
21/05/2019

118. седница Градског већа: Завршни рачун буџета за прошлу годину

Ужице, 21. мај: На данашњем заседању, чланови ужичког Градског већа утврдили су предлог Одлуке о завршном рачуну буџета и прихватили извештај Државне ревизорске институције за прошлу годину. Према подацима из завршног рачуна, у 2018. години, укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима износили су 3,02 милијарде, док су укупни расходи и издаци били 2,76 милијарде динара. Извршење прихода остварено је са 95,6 одсто, а расхода са 91,2%.

Веће је утврдило и одлуке којом се одобрава изградња котларнице “Међај” и измене одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији града.

Прихваћен је захтев Високе школе струковних студија у Ужицу за делимично финансирање реализације заједничког програма основних и мастер струковних студија са Факултетом техничких наука из Новог Сада од стране града.