117. седница Градског већа: Тромесечни извештај о раду градских јавних и јавно комуналних предузећа у овој години
15/05/2019

117. седница Градског већа: Тромесечни извештај о раду градских јавних и јавно комуналних предузећа у овој години

Ужице, 15. мај: Чланови Градског већа прихватили су извештај о пословању градских јавних предузећа за прва три месеца ове године. Према подацима из кварталног извештаја, од ужичких јавних и јавно комуналних предузећа, само су Водовод, Дубоко, Стан и Градска топлана у овом периоду пословали негативно. Веће је своју сагласност дало и на измене које се односе на годишњи програм пословања ЈКП “Дубоко”, као и на извештај о раду у прошлој години који је поднела Туристичка организација регија Западне Србије.

Донесена је наредба која утврђује Оперативни план одбране од поплава за подручје града за воде II реда у овој години, именоване Комисија за спровођење поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине града и Комисија за формирање листе кандидата за чланове надзорних одбора јавних предузећа. Извршена је допуна програма који се односи на постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама друге намене на територији града и донесена решења о додели финансијске помоћи народним кухињама на Косову и Метохији, као и за изградњу цркве у Крчагову.

У делу здравства, распоређена су средства у оквиру ове буџетске позиције и донесена решења и то за ангажовање офталмолога за потребе ужичког Здравственог центра и за покровитељство хуманитарне акције “Цвет који живот значи”.