116. седница Градског већа: Усвојен Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2019. години
23/04/2019

116. седница Градског већа: Усвојен Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2019. години

Ужице, 23. април: На данашњој седници, Градско веће усвојило је овогодишњи програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Ужица. За пет мера руралног развоја и подстицаје у овој области планирано је укупно 27 милиона динара. Са 20,5 милиона финансираће се инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, затим успостављање и јачање удружења у области пољопривреде са 500.000 динара и одрживо коришћење пољопривредног земљишта са 1,5 милиона динара.  За органску производњу у 2019. години планирано је два милиона динара, док је за подстицаје за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју издвојено 2,5 милиона динара.

Утврђен је предлог одлуке која се односи на пренос јавне својине над Студентским домом на Републику Србију, дата је сагласност на извештај о раду Народног позоршта у прошлој години и извршене измене правилника о организацији и систематизацији радних места у градским управама.

Чланови Већа прихватили су један од два амандмана који су уложени на предлог Одлуке о јавним паркиралиштима.