112. седница Градског већа: Прихваћени годишњи извештаји из области заштите животне средине
02/04/2019

112. седница Градског већа: Прихваћени годишњи извештаји из области заштите животне средине

Ужице, 2. април: Чланови Градског већа прихватили су извештаје о реализацији програма и стању животне средине, као и о раду Зеленог савета у прошлој години.

На овој седници прихваћен је правилник који дефинише рад Комисије за контролисање порекла имена “Злакуса”, поступак контроле квалитета производа, облик и начин издавања сертификата о квалитету ових производа. Утврђен је предлог мреже основних школа на територији града, дата сагласност на правилник о организацији и систематизацији послова у Историјском архиву и одређени некатегорисани путеви на подручјима Дубоког, Горјана, Луновог Села, Рибашевине, Злакусе, Врутака и Мокре Горе.

Донесено је упутство које регулише употребу градских обележја, грба, заставе и промотивног лога. Ближе дефинисање коришћења градских обележја дато је у усвојеној Књизи графичких стандарда где су одређени пропорције, колорит и други графички захтеви.