110. седница Градског већа: Ове године 14 милиона за мере енергетске ефикасности
25/02/2019

110. седница Градског већа: Ове године 14 милиона за мере енергетске ефикасности

Ужице, 25. фебруар: Према подацима из информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања у прошлој години, која је била на дневном реду данашње седнице Градског већа, од ужичких градских јавних предузећа, негативно су пословали само Водовод и Дубоко. Дубоко је у 2018. години имало минус од око 9 милиона, док је Водовод пословну годину завршио са губитком од 17,8 милиона динара. Анализирајући показатеље, уочено је да су и ова два, као и остала предузећа, била све време ликвидна.

Чланови Већа предложили су да се др Данијели Маринковић продужи мандат вршиоца дужности директора Дома здравља Ужице, а да се изврше измене у саставима Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа и Управног одбора Апотеке Ужице. Усвојени су распоред међумесних стајалишта за линијски превоз путника на територији града, извештај о раду Градског већа у прошлој години и предлог годишњег извештаја о раду Савета за здравље града Ужица.

Прихваћен је Правилник о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама у 2019. години и пет видова је кроз која ће се енергетска ефикасност реализовати. То су постављање изолације на стамбеним објектима за шта је опредељено три милиона, замена столарије  и уградња котлова на пелет са по два милиона. Највише пара, шест милиона, издвојено је за оне које се одлуче на прелазак и коришћење котлова на гас у својим породичним кућама, док ће они у стамбеним зградама имати укупно милион динара.

Пред ужичким већницима била је и информација о тромесечном функционисању Система 48. У овом периоду, грађани су реаговали 796 пута и то највише када су у питању сметње и неисправност сијаличних места јавне расвете, затим ударне рупе на коловозима и интервенције из области комуналног уређења града.