19. седница Скупштине
07/12/2017

19. седница Скупштине

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 06-72/17
Датум: 07.12.2017. године
У ж и ц е

На основу члана 69. став 1. Статута града Ужица ( ”Службени лист града Ужица” број 25/17-пречишћен текст), и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17) САЗИВАМ

19. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

Седница ће се одржати 15. децембра (петак) 2017. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

За ову седницу предлажем

Дневни ред

Опис

Преузимање

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2018.ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАМЕНСКОМ ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА СОЛИДАРНЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ ОДНОСНО ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ СЕВОЈНО У 2018. ГОДИНИ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НЕШКОДЉИВОМ УКЛАЊАЊУ ЛЕШЕВА ЖИВОТИЊА
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове. Предлагач: Градско веће
8. ПРЕДЛОГ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКИХ УПРАВА, ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА, СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И СЛУЖБЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
10. ПРЕДЛОГ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ЗА 2018-2021. ГОДИНУ
Стручна обрада: Савет за равноправност полова и Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
11. РАЗМАТРАЊЕ ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ВРАЋАЊЕ СПОМЕНИКА ЈОСИПУ БРОЗУ ТИТУ НА ТРГ ПАРТИЗАНА
Грађанска иницијатива
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ПРЕНОСА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА У 2018. ГОДИНИ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
Записник са 17. седнице Скупштине града
Пословник Скупштине града Ужица