103. седница Градског већа: Утврђени програми градских јавних предузећа
19/12/2018

103. седница Градског већа: Утврђени програми градских јавних предузећа

Ужице, 18. децембар: На 103. седници, Градско веће дало је своју сагласност на предлоге програма пословања градских јавних предузећа за 2019. годину. Чланови Већа сагласили су се са годишњим програмима Биоктоша, Ужице развоја, Водовода, Великог парка, Стана, Нискоградње, Дубоког, Градске топлане и Аеродрома Поникве. Програмима, поред функционисања у пружању услуга, предвиђене су и инвестиције које би се требале реализовати или започети у наредној години.

У делу урбанизма утврђен је предлог одлуке којом се приступа изради Плана детаљне регулације “Гробље Доварје”. Циљ израде Плана је стварање планског основа за проширење гробља „Доварје“, заштиту јавног интереса, рационално уређивање и коришћење простора и усклађивање планираних решења са ситуацијом на терену. Такође, Планом ће се дефинисати мрежа јавне комуналне инфраструктуре, као и правила уређења и грађења.