U nedelju, u ponoć, Užice prelazi na vodu sa Vrutaka
08/02/2019

U nedelju, u ponoć, Užice prelazi na vodu sa Vrutaka

Sve aktivnosti koje su preduzete od poslednje Zajedničke sednice Gradskog veća i Gradskog štaba, a u vezi sa početkom korišćenja sirove vode sa akumulacije „Vrutci“, obavljene su u planiranom obimu. Realizovani poslovi stvorili su uslove da se u nedelju, u 24 časa, pređe na vodosnabdevanje vodom sa Vrutaka. Po ulasku te vode u vodosistem, prema zakonskim odredbama, ona se mora proglasiti vodom samo za sanitarno-higijenske potrebe dok se ne urade tri uzastopne analize prerađene vode. Na sednici je usvojen i plan koji definiše postupanja u slučaju niskih temperatura i snežnih padavina, kao i okvirni raspored lokacija i načinu isporuke cisternama pijaće vode građanima, privredi i ustanovama.

Član Gradskog veća, Dragoljub Kostić naveo je da su se posle pet godina stekli uslovi da Užice ponovo počne da koristi vodu sa Vrutaka za piće:

„Voda iz akumulacije Vrutci sada će dolaziti na novoizgrađeno, rekonstruisano i modernizovano postrojenje za preradu vode „Petar Antonijević“ na Cerovića brdu. Ono je dobilo nove tehnološke linije tako da je u potpunosti spremno da preradi vodu iz Vrutaka. Grad je dobio jedno stabilno postrojenje za preradu vode u čijem finansiranju su učestvovali Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sa 650 miliona dinara, grad Užice sa 80 i Vodovod sa 50 miliona dinara.

Zakonske odredbe određuje proceduru koja traži da se voda proglasi prvo za sanitarno-higijensku, a da se tek onda, posle tri uzastopne dobre analize, proglasi pijaćom vodom. U tom periodu, građani će biti snabdevani pijaćom vodom cisternama i flaširanom vodom.“

Direktor Vodovoda, Duško Ljujić istakao je da će ovo komunalno preduzeće uraditi sve što je potrebno u njihovom delokrugu obaveza i da je spremno da u nedelju, u ponoć, pusti vodu sa Vrutaka. U nedelju će biti prisutan u postrojenju projektanski tim koji će nadzirati puštanje vode, kao i predstavnici izvođači. Prvi rezultati za analizu biće uzeti u ponedeljak i Ljujić očekuje da će rezultati biti pozitivni jer su sve dosadašnje analize pokazale da je voda dobrog kvaliteta, te da će oko 20. februara biti proglašena vodom za piće.

Govoreći o organizaciji u periodu do 20. februara, Zoran Militarov, zamenik načelnika Štaba, naglasio je da su sve aktivnosti kvalitetno sprovedene, da je obezbeđen dovoljan broj cisterni i vozača za snabdevanje pijaćom vodom i lokacijama na kojima će se to realizovati, kao i način obaveštavanja građana.

Plan isporuke pijaće vode možete preuzeti OVDE