Расписан конкурс за субвенционисање куповине половних трактора из увоза
04/09/2017

Расписан конкурс за субвенционисање куповине половних трактора из увоза

Расписан је конкурс за субвенционисање куповине половних трактора из увоза. Пољопривредни произвођачи са територије града Ужица који су купили половни трактор из увоза у претходних 12 месеци, могу своје пријаве доставити Градској управи Града Ужица. Предмет подстицаја представљају половни трактори намењени извођењу пољопривредних радова са саставним стандардним деловима, уређајима и опремом који су урачунати у цену трактора, укључујући припадајућу тракторску кабину.

“Право на доделу подстицајних средстава може остварити физичко лице које је носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства, са активним статусом у 2017. години. Субвенционисани износ подстицајних средстава за набавку половних трактора из увоза износи 50 % од исказане вредности на царинској декларацији по средњем курсу Народне банке Србије на дан потписивања уговора. Подстицајним средствима се не надокнађују: порези, укључујући и порез на додату вредност, царинске, увозне и остале административне таксе” – рекла је тим поводом Сања Јанковић члан Градског већа задужен за област пољопривреде.

Подстицајна средства се додељују на основу редоследа поднетих пријава, а до утрошка расположивих средстава.

Пољопривредни произвођачи могу користити више различитих мера подршке развоју пољопривреде на територији града Ужица у 2017. години, с тим да максимални износ подстицајних средстава по кориснику износи 250.000,00 динара, одобрених од стране Града Ужица у текућој години.

Обрасци пријаве су доступни  у просторијама Регионалне развојне агенције „Златибор“(Петра Ћеловића бб, 31000 Ужице) у просторијама Градске управе Града Ужица (Одсек за пољопривреду, канцеларија бр. 28, на адреси Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице) сваког радног дана од 10 до 14 часова, или можете преузети на сајту Града Ужица.

Попуњен образац пријаве и потребну документацију подносилац пријаве доставља лично на писарницу Градске управе града Ужица, канцеларија бр. 12, најкасније до петка 22. септембра 2017. године до 14 часова. За додатне информације можете се обратити на бројеве телефона 031/590-163 и 031/523-065.