Iz EU fondova novih 600.000 evra za investicije u gradu Užicu
28/09/2018

Iz EU fondova novih 600.000 evra za investicije u gradu Užicu

U okviru programa Podrška Evropske unije razvoju opština – EU PRO, Gradu Užicu je odobreno sufinansiranje svih projekata sa kojima je konkurisao o čemu je dobio i zvaničnu potvrdu.

U maju mesecu raspisana su tri javna poziva iz programa EU PRO Podrška Evropske unije razvoju opština. Na javnom pozivu za podršku unapređenju poslovne infrastrukture, Grad Užice je konkurisao sa projektom „Završetak izgradnje kišne kanalizacije u poslovnoj zoni Krčagovo“. Ukupna vrednost ovog projekta je oko 500.000 evra, od kojih će se kroz program finansirati 425.000, a ostatak je učešće Grada.

Na drugom javnom pozivu za podršku razvoju lokalne infrastrukture Grad je konkurisao sa rekonstrukcijom zgrade Narodnog pozorišta. Ukupna vrednost ovih radova je oko 222.000 evra od kojih se 150.000 evra finansira kroz program, a preostalih 72.000 iz gradskog budžeta.

Treći javni poziv se odnosio na izradu planova detaljne regulacije i na tom javnom pozivu Grad Užice je za izradu Plana detaljne regulacije za lokaciju Stari grad, dobio iz programa 15.500 evra, dok će iz budžeta za izradu ovog planskog dokumenta biti izdvojeno oko 30.000 evra.

Zamenik gradonačelnika Užica Nemanja Nešić je ovim povodom rekao:

„Ovo je još jedna potvrda da Grad Užice poseduje adekvatne kadrovske resurse za pripremu predloga projekata. Ambicija ovog gradskog rukovodstva od početka je bila da kroz pravovremenu i adekvatnu pripremu predloga projekata poveća nivo apsorpcije sredstava iz domaćih i međunarodnih izvora finansiranja. Na taj način mogu se uspešno realizovati sve planirane razvojne inicijative.“