Grad Užice potpisao sporazum o podršci razvoju organske poljoprivrede
25/05/2018

Grad Užice potpisao sporazum o podršci razvoju organske poljoprivrede

Grad Užice, Centar za organsku proizvodnju Užice i Udruženje „Fenomena“ potpisali su sporazum o razumevanju i podršci razvoju organske poljoprivrede, koji predstavlja deo projekta „U susret razvoju organske poljoprivrede u Zlatiborskom, Raškom i Podunavskom okrugu“. Pored Užica sporazum su potpisali i Velika Plana, Kraljevo i Arilje.

Cilj projekta je uspostavljanje saradnje između strana potpisnica u promovisanju i podršci razvoju organske poljoprivrede u Srbiji, u onoj meri u kojoj svaka od uključenih strana može najviše doprineti. Kao dugoročni rezultat saradnje očekivano je uvođenje i primena javnih politika koje su zasnovane na realnim podacima i potrebama.

Sporazum između ostalog podrazumeva da se od naredne budžetske godine iz agrarnog budžeta 3% sredstava opredeli za organsku poljoprivrednu proizvodnju.

„Mi definitivno moramo ići u tom pravcu jer su tržišta sve zahtevnija i sve dinamičnija i samim tim zahtevaju određene promene“ istakao je Nešić i dodao da proizvođač koji bude spremniji za promene koje se odnose na konverziju ka organskoj poljoprivredi imaće veću mogućnost za plasman i bolju zaradu. „Grad mora biti spreman kako finansijski tako i organizaciono da isprati sve one zahteve poljoprivrednih proizvođača koji budu išli u tom pravcu“-rekao je Nešić.

„Imamo relativno zdravo zemljište, vazduh i okolinu a i naši proizvođači vrlo brzo kad vide da je to profitabilno prelaze sa konvencionalne na organsku proizvodnju, za ovaj proces je potrebno vreme i bitno je da smo ga pokrenuli“, rekao je Nikola Bajić predsednik Centra za organsku proizvodnju Užice.

„Trening je u toku, prijavilo se 80 ljudi, mi smo primili oko 30, iako je projektom planirano 20-oro ljudi, što znači da interesovanje postoji“ istakla je predsednica Udruženja „Fenomena“ iz Kraljeva Aneta Dukić i dodala da je veoma bitno da kod mladih ljudi koji i jesu bili ciljna grupa, postoji interesovanje, da žele da nauče i da se oprobaju u ogranskoj proizvodnji.

Projekat traje do 11. jula i finansiran je iz sredstava Evropske Unije kroz širi program pod nazivom “Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu” kojim rukovodi Organizacija za zaštitu i brigu o životinjama – ORCA iz Beograda uz podršku regionalnih partnera (IEP (Albanija), FLOROZON (Bivša jugoslovenska republika Makedonija), AKTIV (Kosovo*), CZIP (Crna Gora).