Grad Užice jedan od osnivača JKP "Skrapež"
26/11/2021

Grad Užice jedan od osnivača JKP “Skrapež”

Uz podsećanje da je problem prikupljanja, kanalisanja i prečišćavanja otpadnih voda jedan od najvećih komunalnih problema kako grada Užica tako i države, gradonačelnica Užica dr Jelena Raković Radivojević, istakla je obraćajući se odbornicima Skupštine grada da smo sada korak bliže rešavanju tog problema.

“U organizaciji Ministarstva za evropske integracije i uz podršku Evropske unije razvila se ideja za regionalnim postrojenjem, gde bi se jednim postrojenjem rešili problemi prečišćavanja otpadnih voda za više gradova i opština. Razmatrano je više opcija,u početku sa Moravičkim okrugom i gradom Čačkom ali kao najoptimalnije je izabrana lokacija postrojenja u Požegi gde bi se rešili problemi otpadnih voda grada Užica i opština Požega, Kosjerić, Arilje i Ivanjica. Do sada je sprovedeno više aktivnosti a ovoga puta donosimo odluku o formiranju tog preduzeća a takođe i dajemo saglasnost na predloženi statut novoformiranog preduzeća.Time se stiču pravne pretpostavke da možemo u punom kapacitetu intenzivirati sve aktivnosti na projektovanju i izgradnji regionalnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda “Skrapež” u Požegi”.

Gradonačelnica je posebno naglasila da se pričom o izgubljenom postrojenju u Gorjanima neće vratiti vreme i ispraviti tada načinjene greške i da osnivanjem ovog regionalnog preduzeća dobijamo novu priliku koju treba iskoristiti.

Duško Ljujić direktor JKP “Vodovod” ističe da sa osnivanjem ovog regionalnog postrojenja za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda Užice dobija šansu da reši problem otpadnih voda koji nije rešen unazad 70 godina.

“Uporedo se radi u dva pravca, jedan je tehnički a drugi pravni. Tehnički, intezivno se radi na izradi projekata i odgovarajućih studija i ostale projektno-tehničke dokumentacije, a sa druge strane stvaraju se pravni preduslovi za donošenje odluka i pravnih akata koji će omogućiti osnivanje preduzeća. Upravo odlukom o osnivanju koje su već usvojile ili će narednih dana usvojiti i ostale opštine učesnice u projektu stvaraju se pravni preduslovi da sve može da funkcioniše”.

Vrednost projekta procenjena je na oko 70 miliona evra, a najvećim delom izgradnja postrojenja biće finansirana sredstvima donatora iz EU. Pored odluke o osnivanju, na današnjoj sednici usvojen je i statut JKP Regionalni centar za vodne usluge “Skrapež”.