23. sednica Skupštine grada: Ana Urošević imenovana za direktora Centra za socijalni rad
08/06/2018

23. sednica Skupštine grada: Ana Urošević imenovana za direktora Centra za socijalni rad

Užice, 7. jun: Na današnjoj sednici, užički odbornici usvojili su izveštaj o završnom računu budžeta grada u prošloj godini. Prema podacima o budžetu u prošloj godini, on je. zajedno sa prenetim sredstvima, prihodovao 2,9 milijardi dinara. Ostvaren je suficit od 229 miliona dinara jer su, uz korekciju, ukupni rashodi iznosili 2,6 milijardi dinara.

Prihvaćeni su izveštaji o poslovanju u prošloj godini gradskih preduzeća i ustanova. Usvojeni su izveštaji Bioktoša, Vodovoda, Gradske toplane, Niskogradnje, Dubokog, Užice razvoja, Stana, Velikog parka, Aerodroma Ponikve, kao i turističkih organizacija, Užice i Regija Zapadna Srbija, i Dečijeg odmarališta Zlatibor.

Donesena je odluka o uvođenju informacionog sistema “Sistem 48” kojim se uspostavlja i unapređuje mehanizam direktne komunikacije građana koji žive na teritoriji grada Užica sa gradskim upravama, gradskom opštinom Sevojno, javnim preduzećima, javnim službama i drugim pravnim subjektima čiji je osnivač grad.

Skupština je dala saglasnost na Statut Predškolske ustanove Užice, razmatrala izveštaj o vodosnabdevanju grada i, u delu urbanizma, usvojila odluke o pristupanju izradi planova Užice-centralni deo, Jelovogorska ulica, Stari grad i Largo Bela Zemlja.

Ana Urošević, dipl. ekonomista, imenovana je za direktora Centra za socijalni rad Užice, dok su u skupštinskim komisijama, Administrativno mandatnoj, za budžet i finansije, za saradnju sa gradovima, za predstavke i pritužbe, kao i u sastavu Korisničkog saveta izvršene izmene članova.