Žalbena komisija
11/03/2021

Žalbena komisija

Predsednik:

1. Slađana Stanić, master pravnik

Članovi:

2. Jelena Subotić, diplomirani pravnik
3. Biljana Stevanetić , diplomirani pravnik
4. Svetozar Nikitović, diplomirani pravnik
5. Dragan Stevanović, diplomirani ekonomista

*Nataša Vukašinović, sekretar Komisije