Студијска посета пољопривредних произвођача Италији и Словенији
13/12/2017

Студијска посета пољопривредних произвођача Италији и Словенији

Град Ужице, у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом „Златибор“,  је објавио јавни позив за учешће пољопривредних произвођача у програму студијске посете Италији и Словенији. Студијска посета ће бити реализована крајем фебруара 2018. године са циљем упознавања локалних пољопривредних произвођача са искуствима, знањем и вештинама пољопривредних произвођача и осталих актера у области пољопривреде и руралног развоја у Италији и Словенији.

Право учешћа могу остварити физичка лица која су носиоци или чланови регистрованог породичног пољопривредног газдинства.

Подносилац пријаве остварује право на учешће у програму студијске посете уколико испуњава следеће услове:

  1. Да има пребивалиште на територији града Ужица,
  2. Да регистровано породично пољопривредно газдинство има активан статус и да се налази на територији града Ужица,
  3. Да је измирио све пореске обавезе према Граду Ужицу

Учесници програма студијске посете су у обавези да обезбеде кофинансирање у износу од 5.000 динара. Рокови и начин уплате биће дефинисани посебним уговором између учесника и Регионалне развојне агенције „Златибор“.

Потребну документацију подносилац пријаве доставља лично на писарницу Градске управе града Ужица, канцеларија бр. 12, на адреси Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице, најкасније до петка 29. децембра 2017. године до 14 часова. 
Додатне информације могу се добити и на телефонским бројевима: 031/590-163 и 031/523-065.

Студијска посета се реализује у последњој седмици месеца фебруара 2018. године са следећим ПРОГРАМОМ

Јавни позив за учешће пољопривредних произвођача на програму студијске посете Италији и Словенији можете погледати ОВДЕ