Strategija razvoja urbanog područja grada Užica i opština Čajetina, Požega, Priboj i Bajina Bašta
08/12/2022

Strategija razvoja urbanog područja grada Užica i opština Čajetina, Požega, Priboj i Bajina Bašta

Pod Strategijom razvoja urbanog područja grada Užica i opština Čajetina, Požega, Priboj i Bajina Bašta podrazumeva se planski dokument razvoja, a u skladu sa pravilima Evropske Unije.

Cilj izrade Strategije razvoja je da doprinese održivom razvoju teritorije zasnovanom na podsticanju: inovativne, pametne, niskougljenične i cirkularne ekonomije; prelaza na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promenama, sprečavanja i upravljanja rizicima, boljeg snabdevanja vodom i upravljanja otpadom, održive i multimodalne urbane mobilnosti; jačanja socijalne komponente u domenu zapošljavanja, obrazovanja, socioekonomske uključenosti i integracije, stanovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, javnog zdravlja, kulture, održivog turizma, socijalnih inovacija i inovacija u oblasti digitalnih tehnologija; primene integralnog i participativnog pristupa razvoju društva i privrede, razvoju predela, kulturnog i graditeljskog nasleđa, prirodne baštine, održivog turizma, i jačanju urbano-ruralnih veza. Strategija postavlja prioritete održivog teritorijalnog razvoja, doprinosi maksimiziranju vrednosti finansiranja i razvijanju veza unutar i izvan okruženja.

Preliminarni obuhvat strategije

Kroz procese izrade Strategije razvoja promovisaće se integralni i participativni pristup planiranju razvoja, međusektorska saradnja i razmena informacija, uključivanje i koordinacija javnog, privatnog, civilnog sektora i  naučno-istraživačkog sektora u procesu odlučivanja, i partnerstvo među institucijama.

KORACI U PROCESU IZRADE STRATEGIJE

Odluke o pristupanju izradi strategije:

Odluka o pristupanju izradi strategije Užice

Odluka o pristupanju izradi strategije opština Bajina Bašta

Odluka o pristupanju izradi strategije opština Priboj

Odluka o pristupanju izradi strategije opština Čajetina

Odluka o pristupanju izradi stretegije opština Požega

Rešenje o formiranju Rade grupe za izradu strategije

Anketa za građane

Svi zainteresovani građani i građanke pozvani su da daju svoj doprinos u izradi Strategije odgovorom na upitnik o različitim aspektima kvaliteta života na teritoriji na kojoj žive.  Podaci dobijeni kroz ovaj upitnik koristiće se za izradu analize postojećeg stanja, sagledavanje razvojnih potencijala i izazova, kao i u procesu definisanja razvojnih potreba i biće predstavljeni na seriji tematskih okruglih stolova koji će biti organizovani u narednom periodu.

Popunjavanje upitnika je anonimno. Upitnik se može popuniti OVDE, najkasnije do 8.januara2023.

 

Organizacija tematskih okruglih stolova

Tematski okrugli stolovi koji se realizuju u okviru procesa izrade Strategije razvoja urbanog područja grada Užica i opština Čajetina, Požega, Priboj i Bajina Bašta, održani su 23. i 24. februara 2023. godine.

Uz učešće svih relevantnih aktera i zainteresovanih strana, diskusija je obuhvatila sledeće teme:

  • Urbana obnova i regeneracija (urbane strukture, javni prostori, i dr.), kulturno i graditeljsko nasleđe, zaštita prirode i razvoj predela, održivi turizam i jačanje urbano-ruralnih veza
  • Energija (čista i pravedna), zelena i plava ulaganja, ublažavanje i prilagođavanje klimatskih promena, sprečavanje i upravljanje rizicima, održiva i multimodalna urbana mobilnost
  • Ekonomski razvoj (inovativna, pametna, niskougljenična i cirkularna ekonomija)
  • Društveno blagostanje – zapošljavanje, obrazovanje, stanovanje, socijalna i zdravstvena zaštita, kultura, socio-ekonomska uključenost i integracije, socijalne inovacije
  • Upravljanje razvojem

Učesnicima/cama okruglog stola su prezentovani rezultati kontekstualne analize kao i rezultati preliminarne SWOT analize i predloga potreba, dok je tokom drugog dela sesije svaka tematska oblast pojedinačno diskutovana sa učesnicima okruglog stola i tom prilikom su potvrđeni nalazi SWOT analize i predloga potreba ali i prikupljeni dodatni podaci i sugestije za dopunu analize.

Okrugli stolovi su organizovani kako bi različiti zainteresovani subjekti, predstavnici institucija i pojedinci, mogli ravnopravno da diskutuju o problemima u okviru zadate teme i da dogovorom dođu do zajedničkih rešenja. Kroz ovakav participativni pristup, definisana rešenja dobijaju na kvalitetu i stiču podršku šire zajednice.

18.april 2024. godineRadionica za definisanje ciljeva i mera Proces izrade Strategije razvoja urbanog područja grada Užica i opština Čajetina, Požega, Priboj i Bajina Bašta.

Tematski okrugli stolovi koji se realizuju u okviru procesa izrade Strategije razvoja urbanog područja grada Užica i opština Čajetina, Požega, Priboj i Bajina Bašta održani su  18. aprila.

Uz učešće relevantnih aktera i zainteresovanih strana diskusija je obuhvatila sledeće teme:

  • Urbana obnova i regeneracija( urbane strukture, javni prostori…)kulturno i graditeljsko nasleđe, zaštita prirode i razvoj predela, održivi turizam i jačanje urbano- ruralnih veza
  • Energija( čista i pravedna) zelena i plava ulaganja, ublažavanje i prilagođavanje klimatskih promena, sprečavanje i upravljanje rizicima, održiva i multimodalna urbana mobilnost)
  • Ekonomski razvoj (inovativna, pametna, niskougljenična i cirkularna ekonomija)
  • Društveno blagostanje – zapošljavanje, obrazovanje, stanovanje socijalna i zdravstvena zaštita, kultura, socio- ekonomska uključenost i integracije, socijalne inovacije)
  • Upravljanje razvojem

Učesnicima/cama okruglog stola su prezentovani rezultati kontekstualne analize kao i rezultati preliminarne SWOT analize i predloga potreba ali i prikupljeni dodatni podaci i sugestije za dopunu nalaize.

Okrugli stolovi su organizovani kako bi različiti zainteresovani subjekti, predstavnici institucija i pojedinci, mogli ravopravno da diskutuju o problemima u okviru zadate teme i da dogovorom dođu do zajedničkih rešenja. Kroz ovakav participativni pristup, definisana rešenja dobijaju na kvalitetu i stiču podršku šire zajednice.

Radionica za definisanje ciljeva i mera

Radionica posvećena definisanju ciljeva i mera održana je 18. aprila 2023. godine. Cilj radionice je bio da se, u okviru pet tematskih oblasti strategije, prezentuje SWOT analiza i predlozi potreba, koji su konsolidovani nakon tematskih okruglih stolova, zatim da se definišu opšti i specifični ciljevi, kao i odgovarajuće mere. Pored toga, učesnici su radili na identifikaciji projektnih ideja po tematskim oblastima.

Radionici su prisustvovali članovi radne grupe za izradu strategije kao i predstavnici institucija, ustanova, organizacija civilnog društva i ostali relevantni akteri i zainteresovane strane.

JAVNI UVID U NACRT STRATEGIJE URBANOG RAZVOJA GRADA UŽICA I OPŠTINA BAJINA BAŠTA, ČAJETINA, PRIBOJ I POŽEGA

U periodu od 2.10.2023. do 2.11.2023. godine trajaće Javni uvid u Nacrt Strategije urbanog razvoja grada Užica i opština Bajina Bašta, Čajetina, Priboj i Požega.

Dana 19. oktobra 2023. u 12.00 časova u svečanoj sali Gradske kuće biće održana javna prezentacija Nacrta Strategije u organizaciji EU PRO plus i grada Užica. Sve primedbe, predloge i sugestije na predloženi Nacrt možete slati OVDE u periodu dok traje javni uvid.

Održana Javna prezentacija Nacrta Strategije urbanog razvoja grada Užica i opština Bajina Bašta,Čajetina, Priboj i Požega

Javna prezentacija Nacrta Strategije urbanog razvoja grada Užica i opština Bajina Bašta, Čajetina, Priboj i Požega, održana je sa ciljem upoznavanja šire javnosti sa ovim dokumentom, čiju izradu podržava Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO Plus.

Bila je to prilika da zainteresovani građani kao i predstavnici organizacija i udruženja daju svoje predloge i sugestije, što mogu učiniti i elektronskim putem sve do 2. novembra do kada traje Javni uvid u Nacrt Stretegije urbanog razvoja grada Užica i opština Bajina Bašta, Čajetina, Priboj i Požega.

Cilj izrade Strategije razvoja je da doprinese održivom razvoju teritorije zasnovanom na podsticanju: inovativne, pametne, niskougljenične i cirkularne ekonomije; prelaza na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promenama, sprečavanja i upravljanja rizicima, boljeg snabdevanja vodom i upravljanja otpadom, održive i multimodalne urbane mobilnosti; jačanja socijalne komponente u domenu zapošljavanja, obrazovanja, socioekonomske uključenosti i integracije, stanovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, javnog zdravlja, kulture, održivog turizma, socijalnih inovacija i inovacija u oblasti digitalnih tehnologija; primene integralnog i participativnog pristupa razvoju društva i privrede, razvoju predela, kulturnog i graditeljskog nasleđa, prirodne baštine, održivog turizma, i jačanju urbano-ruralnih veza.

Po završetku Javnog uvida i određenih korekcija na osnovu primedbi i sugestija građana, biće izrađena konačna verzija Strategije, koju će kako se očekuje, do kraja godine usvojiti odbornici svih pet skupština. Time će se steći uslovi za povlačenje grantova i sredstava iz fondova Evropske unije za realizaciju projekata i ciljeva obuhvaćenih ovom Strategijom.

Izradu Strategije razvoja urbanog područja grada Užica i opština Čajetina, Požega, Priboj i Bajina Bašta podržava Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO Plus. Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Grada Užica i ne odražava nužno stavove Evropske unije.

 

 

Preuzimanje

Opis

Preuzimanje

Odluka o izradi Strategije Užice
Prostorni plan opština mapa
Odluka o izradi Strategije Bajina Bašta
Odluka o izradi Strategije Priboj
Odluka o izradi Strategije Čajetina
Rešenje o formiranju Radne grupe
Upitnik Užice
Nacrt Strategije urbanog razvoja grada Užica i opština Bajina Bašta, Čajetina, priboj i Požega