Strategija razvoja urbanog područja grada Užica i opština Čajetina, Požega, Priboj i Bajina Bašta
08/12/2022

Strategija razvoja urbanog područja grada Užica i opština Čajetina, Požega, Priboj i Bajina Bašta

Pod Strategijom razvoja urbanog područja grada Užica i opština Čajetina, Požega, Priboj i Bajina Bašta podrazumeva se planski dokument razvoja, a u skladu sa pravilima Evropske Unije.

Cilj izrade Strategije razvoja je da doprinese održivom razvoju teritorije zasnovanom na podsticanju: inovativne, pametne, niskougljenične i cirkularne ekonomije; prelaza na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promenama, sprečavanja i upravljanja rizicima, boljeg snabdevanja vodom i upravljanja otpadom, održive i multimodalne urbane mobilnosti; jačanja socijalne komponente u domenu zapošljavanja, obrazovanja, socioekonomske uključenosti i integracije, stanovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, javnog zdravlja, kulture, održivog turizma, socijalnih inovacija i inovacija u oblasti digitalnih tehnologija; primene integralnog i participativnog pristupa razvoju društva i privrede, razvoju predela, kulturnog i graditeljskog nasleđa, prirodne baštine, održivog turizma, i jačanju urbano-ruralnih veza. Strategija postavlja prioritete održivog teritorijalnog razvoja, doprinosi maksimiziranju vrednosti finansiranja i razvijanju veza unutar i izvan okruženja.

                                                            Preliminarni obuhvat Strategije

Kroz procese izrade Strategije razvoja promovisaće se integralni i participativni pristup planiranju razvoja, međusektorska saradnja i razmena informacija, uključivanje i koordinacija javnog, privatnog, civilnog sektora i  naučno-istraživačkog sektora u procesu odlučivanja, i partnerstvo među institucijama.

KORACI U PROCESU IZRADE STRATEGIJE

Odluke o pristupanju izradi strategije:

Odluka o pristupanju izradi strategije Užice

Odluka o pristupanju izradi strategije opština Bajina Bašta

Odluka o pristupanju izradi strategije opština Priboj

Odluka o pristupanju izradi strategije opština Čajetina

Odluka o pristupanju izradi stretegije opština Požega

Rešenje o formiranju Rade grupe za izradu strategije

Anketa za građane

Svi zainteresovani građani i građanke pozvani su da daju svoj doprinos u izradi Strategije odgovorom na upitnik o različitim aspektima kvaliteta života na teritoriji na kojoj žive.  Podaci dobijeni kroz ovaj upitnik koristiće se za izradu analize postojećeg stanja, sagledavanje razvojnih potencijala i izazova, kao i u procesu definisanja razvojnih potreba i biće predstavljeni na seriji tematskih okruglih stolova koji će biti organizovani u narednom periodu.

Popunjavanje upitnika je anonimno. Upitnik se može popuniti OVDE, najkasnije do 8.januara2023.

Obuke:

U organizaciji Ministarstva za evropske itegracije, UNOPS-a i EU PRO PLUS i predstavnika grada Užica i opština Bajina Bašta, Požega, Priboj i Čajetina 23. i 24 . februara održani su tematski okrugli stolovi u okviru projekta koji za cilj ima izradu Strategije razvoja urbanog područja grada Užica i pomenutih opština.

O značaju izrade Strategije i svim benefitima za grad Užice i ostale opštine učesnice projekta govorili su koordinator na izradi Strategije i rukovodilac tima EU PRO Plus Viktor Veljović i koordinator Radne grupe za izradu Strategije i pomoćnik gradonačelnice Užica Predrag Gavović.

Preko 70 učesnika iz pet lokalnih samouprava, predstavnici “RRA Zlatibor”, javnih preduzeća, udruženja i nevladnog sektora govorili su o urbanoj obnovi i regenaraciji, kulturno graditeljskom nasleđu, zaštiti prirode i razvoju predela kao i održivom turizmu.

Energija (čista i pravedna), zelena i plava ulaganja, ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promenama, sprečavanje i upravljanje rizicima, ekonomski razvoj (inovativna, pametna, niskougljenična i cirkularna ekonomija), kao i društveno blagostanje-zapošljavanje, obrazovanje, stanovanje i socijalna i zdravstvena zaštita, kultura i socijalne inovacije, upravljanje razvojem, takođe su teme koje su učesnici razmatrali.

Svi učesnici tematskih okruglih stolova su na kraju bili jednoglasni u zaključku da je dvodnevni skup bio od velikog značaje za sve lokalne samouprave i da će kao takav dati veliki doprinos kvalitetnoj izradi Strategije razvoja urbanog područja.

Podsetimo, na osnovu Startegije održivog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030.godine, zaključen je Memorandum o razumevanju između nosioca izrade Strategije, Grada Užica i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge, kojim se definiše tehnička podrška Programima Evropske unije za lokalni rezvoj EU PRO Plus u izradi i sprovođenju Strategije urbanog područja grada Užica i opština Bajina Bašta, Požega, Priboj i Čajetina.

 

 

 

Preuzimanje

Opis

Preuzimanje

Odluka o izradi Strategije Užice
Prostorni plan opština mapa
Odluka o izradi Strategije Bajina Bašta
Odluka o izradi Strategije Priboj
Odluka o izradi Strategije Čajetina
Rešenje o formiranju Radne grupe
Upitnik Užice