Savet za poljoprivredu
09/08/2019

Savet za poljoprivredu

Predsednik:

1. Slobodan Kuzmanović, član Gradskog veća

Članovi:

2. Miroljub Branković, predstavnik Gradske uprave Užice
3. Snežana Milanović, predstavnica Gradske uprave Užice
4. Novica Petrović, predstavnik Gradske uprave Užice
5. Ljubodrag Pantelić, direktor Poljoprivredne stručne savetodavne službe
6. Dejan Stanković, Poljoprivredna stručna savetodavna služba iz Užica
7. Nebojša Brzaković, Poljoprivredna stručna savetodavna služba iz Užica
8. Željko Kostić, poljoprivrednik iz Trnave
9. Dragutin Jelisijević, poljoprivrednik iz Nikojevića
10. Brane Janković, poljoprivrednik iz Ravni
11. Goran Ćosić, poljoprivrednik iz Volujca

*Tijana Kostić, sekretar Saveta