Odluka o završnom računu budžeta opštine Užice za 2000. godinu
28/01/2020

Odluka o završnom računu budžeta opštine Užice za 2000. godinu