Odluka o načinu i postupku imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Užice
11/07/2018

Odluka o načinu i postupku imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Užice