Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda interkonekcija 2h400 kV Republika Srbija (Bajina Bašta)-granica Crne Gore -granica Bosne i Hercegovine
27/11/2019

Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda interkonekcija 2h400 kV Republika Srbija (Bajina Bašta)-granica Crne Gore -granica Bosne i Hercegovine

Prostornim planom područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda interkonekcija 2h400 kV Republika Srbija (Bajina Bašta)-granica Crne Gore -granica Bosne i Hercegovine utvrđuju se osnove organizacije, korišćenja, uređenja i zaštite područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda na delovima teritorije grada Užica i opština Bajina Bašta, Čajetina, Priboj i Prijepolje.

Tekstualni i grafički deo plana

Opis

Preuzimanje

Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda interkonekcija 2h400 kV Republika Srbija (Bajina Bašta)-granica Crne Gore -granica Bosne i Hercegovine
Tekstualni deo plana
Detaljna razrada prostornog plana sa elementima sprovođenja
Grafički deo plana
Detaljna razrada prostornog plana sa elementima sprovođenja
Grafički deo plana
Detaljna razrada prostornog plana sa elementima sprovođenja
Grafički deo plana
Detaljna razrada prostornog plana sa elementima sprovođenja
Grafički deo plana
Detaljna razrada prostornog plana sa elementima sprovođenja
Grafički deo plana
Detaljna razrada prostornog plana sa elementima sprovođenja
Grafički deo plana
Detaljna razrada prostornog plana sa elementima sprovođenja
Grafički deo plana
Detaljna razrada prostornog plana sa elementima sprovođenja
Grafički deo plana
Posebna namena prostora
Grafički deo plana
Naselja, infrastrukturni sistemi i zaštita životne sredine
Grafički deo plana
Sprovođenje prostornog plana
Grafički deo plana