Планска документа на подручју града Ужица
25/11/2019

Планска документа на подручју града Ужица

ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ

  • Просторни план јединице локалне самоуправе

Просторни план града Ужица (“Сл.лист града Ужица” бр. 22/10)

Измене и допуне ПП града Ужица (“Сл.лист града Ужица”   бр. 41/23. )

  • Просторни план подручја посебне намене

Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Врутци“

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода интерконекција 2х400 кV Република Србија (Бајина Башта) –граница Црне Горе –граница Босне и Херцеговине

Просторни план подручја посебне намене Парка природе Златибор

Просторни план подручја посебне намене Парк природе “Шарган -Мокра Гора”

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

  • Генерални урбанистички план

Генерални урбанистички план града Ужица (“Сл.лист града Ужица” бр. 14/11)

  • План генералне регулације

План генералне регулације „Ужице-централни део“ I фаза („Сл.  лист  Града Ужица“  бр . 7-9/15; 21/15; 4/16)

-Измене и доп уне План генералне регулације „Ужице-централни део“ I фаза („Сл.  лист  Града Ужица“  бр . 14/23) за локацију у Ул.краља Петра

 -Измене и допуне Плана генералне регулације „Ужице-централни део“ I фаза  („Сл.  лист  Града Ужица“  бр . 9/24) за локацију Блок Ц и Сланушка

План генералне регулације „Ужице-централни део“ II  фаза („Сл.  лист  Града Ужица“  бр. 33/19)

Измене и допуне Плана генералне регулације „Ужице-централни део“ II  фаза “     („Сл.  лист  Града Ужица“  бр .)

План генералне регулације „Севојно“(„Сл.  лист  Града Ужица“  бр . 5-4/12)

– Измене и допуне ПГР „ Севојно“ за део локације „Бојовића воденица“ у Севојну („Сл.  лист  Града Ужица“  бр .43/18)

-Измене и допуне ПГР „ Севојно“ за део локације „Катмар“    („Сл.  лист  Града Ужица“  бр. 54/22)

План генералне регулације „Крчагово“ у Ужицу („Сл.  лист  Града Ужица“  бр . 5-5/12) 

Измена и допуна ПГР „Крчагово“  у  Ужицу(„Сл.  лист  Града Ужица“  бр . 28-29/15; 11/19)

План генералне регулације „Царина“ у Ужицу („Сл.  лист  Града Ужица“  бр .  5-6/12)

-Измене и допуне ПГР “Царина”(„Сл.  лист  Града Ужица“  бр .  41/23)

План генералне регулације „Турица“ у Ужицу(„Сл.  лист  Града Ужица“  бр . 5-7/12)

-Измена и допуна ПГР”Турица” у Ужицу („Сл.  лист  Града Ужица“  бр . 29/21)

План генералне регулације „Бела Земља“(„Сл.  лист  Града Ужица“  бр . 5-3/12)

– Измена и допуна плана генералне  регулације „Бела Земља“ Ужице („Сл.  лист  Града Ужица“ бр .     4/17)

Измена и допуна плана генералне  регулације „Бела Земља“ Ужице –индустријска зона („Сл.  лист  Града Ужица“ бр . 11/19)

План генералне регулације “Ужице-централни део ” III фаза („Сл.  лист  Града Ужица“ бр . 15/22)

План генералне регулације „ Аеродром Поникве“ („Сл.  лист  Града Ужица“ бр . 11/19)

*Генерални план ревитализације пруге узаног колосека Шарган Витаси-Мокра Гора са пратећим објектима у зони подручја „Шарганска осмица“ са елементима регулационог плана  “     („Сл.  лист  Града Ужица“  бр . 11/02)

  • План детаљне регулације

План детаљне регулације „Коштица “ („Сл.  лист  Града Ужица“ бр. 37/14)

План детаљне регулације „Омладинска” („Сл.  лист  Града Ужица“ бр . 17-4/13)

– Измена и допуна ПДР-а „Омладинска“   („Сл.  лист  Града Ужица“ бр . 7,13/23)

План детаљне регулације „ Тунел испод превоја Кадињача“

План детаљне регулације „Турист“ („Сл.  лист  Града Ужица“ бр .  45-53/18)

– Измена и допуна ПДР-а„Турист“(„Сл.  лист  Града Ужица“ бр.)

План детаљне регулације „Котларница на Међају“(„Сл.  лист  Града Ужица“   бр . 35/15)

План детаљне регулације „Међај“  („Сл.  лист  Града Ужица“   бр .  5-1/13)

-Измена и допуна ПДР-а „Међај“(„Сл.  лист  Града Ужица“ бр .  5-7,13/23)

План детаљне регулације „Стари Град“(„Сл.  лист  Града Ужица“   бр .33/19)

План детаљне регулације  за реконструкцију, адаптацију и доградњу ДВ бр. 116/1 ТС „Косјерић“-ТС“Севојно“  (на територији града Ужица) („Сл.  лист  Града Ужица“   бр . 4-7/16)

План детаљне регулације „Касарна IV пук“  I фаза („Сл.  лист  Града Ужица“   бр .  17-6/13)

-Измена и допуна Плана детаљне регулације „Касарна IV пук“  I фаза („Сл.  лист  Града Ужица“   бр .  54/22)

План детаљне регулације „Први Партизан“ Бела Земља –Љубање    („Сл.  лист  Града Ужица“ бр . 12/16)

План детаљне  регулације „ Депонија Дубоко“ („Сл.  лист  Града Ужица“ бр .25/14)

План детаљне регулације „ Петља у Злакуси“ („Сл.  лист  Града Ужица“ бр .25/14)

План детаљне регулације стамбено туристичког комплекса “Калуђерске баре-југ”(„Сл.  лист  Града Ужица“   бр .6/22)

План детаљне  регулације „ Тунел испод превоја Кадињача“ („Сл.  лист  Града Ужица“   бр . 11/19)

*План детаљне регулације „Гранични прелаз „Котроман“ у Мокрој Гори („Сл.  лист  Града Ужица“ бр . 6/11)

Измена и допуна Плана детаљне регулације „Гранични прелаз „Котроман“ у Мокрој Гори („Сл.  лист  Града Ужица“ бр . 22/13)