Plan pranja ulica
05/08/2022

Plan pranja ulica

Poslovi pranja i čišćenja realizuju se po programu za petak i dane vikenda. Peru se sledeće ulice po smenama i grupama:

Dnevna smena, treća grupa (petak): Ive Andrića Zlatiborska, IV Puka, Boška Buhe, Jože Jehličke i Kralja PetraI (od Rosulja do ulice Užičke Republike).

Rezervna peta grupa u dnevnoj smeni, petak, pere Stazu prema Staparskoj banji.

Dnevna smena, četvrta grupa (nedelja): Blok Lipa, Dečanska, Vukole Dabića, Petra Ćelovića donji deo, Trg Svetog Save, donji deo; Heroja Luna, od Zlatiborske ulice i Parking kod Muzeja

Noćna smena, prva grupa (petak):  Nikole Pašića,  Žička, Trg Svetog Save,  Kralja Petra I (od ulice Petra Ćelovića do Slanuše), Slanuška, Obilićeva i Dimitrija Tucovića (od ulice Dovarje do “Progresa”).

Noćna smena, druga grupa (petak): Radnički Bataljon,  Užičke Republike, Dimitrija Tucovića (“Maksi”- “Progres”),  Kneza Lazara prvi deo, Strahinjića Bana donji deo, Omladinska, Momčila Tešića i Lipa .