Pandemija korona virusa smanjila gradski budžet
01/10/2020

Pandemija korona virusa smanjila gradski budžet

Planirani budžet Grada Užica za 2020. godinu, koji je iznosio oko 3,27 milijardi dinara, usled smanjenja prihoda izazvanog pandemijom korona virusa, pretrpeće i treći rebalans.

Gradski većnik za finansije Miodrag Petković istakao je da je budžetom za 2020. godinu obezbeđeno dovoljno sredstava za realizaciju najvažnijih projekata, kao i da će Grad izaći dobro posle ove krize i da građani ne treba da imaju sumnju da je kroz ovaj budžet obezbeđena potrebna stabilnost.

“U toku budžetske godine radi se nekoliko rebalansa u svrhu ostvarivanja definisanih ciljeva potrebnih za funkcionisanje Grada.  Ovaj rebalans budžeta pre svega predstavlja usklađivanje planiranog budžeta za 2020. godinu sa aktuelnom situacijom, odnosno sa efektima i posledicama krize izazvane pandemijom virusa Kovid 19. U ovoj godini došlo je do razumljivog smanjenja budžetskih prihoda i procene su da je to sada na nivou oko 10%. Pre svega smanjeni su prihodi po osnovu poreza na dohodak, odnosno poreza na zarade, ali imajući u vidu da je to deo jednog kvalitetnog ekonomskog paketa u okviru mera podrške Vlade Republike Srbije vezano za podsticaje privredi i očuvanju radnih mesta, podsticaju preduzetništva, evidentno je da ćemo te nedostajuće prihode u ovoj godini, ostvariti u 2021. i 2022. godini onako kako je to planirano merama podrške.”

“Takođe, došlo je do usporavanja i smanjenja određenih lokalnih prihoda kao što je porez na imovinu. Situacija sa Kovidom 19 zahteva značajna sredstva i izdvajanja pre svega za javno zdravlje u ovoj godini vezano za socijalnu politiku i komunalnu infrastrukturu odnosno za komunalnu delatnosti. Plan je da trećim rebalansom budžeta umanjimo prihode planirane i očekivane budžetom Grada za 2020. godinu u iznosu od 164 miliona dinara i za toliko umanjujemo i rashode u ovoj godini.

Trenutno imamo smanjenje prihoda jer usled otežanog rada zbog pandemije i usporenih aktivnosti, rashodna strana u jednom delu budžeta je smanjena. U ovoj godini je potreba za očuvanjem javnog zdravlja i kao Grad imamo značajne i vanredne troškove u ovoj oblasti. Oko 10 miliona dinara izdvojeno je za opremanje nove Kovid bolnice u Krčagovu, takođe značajna sredstva se izdvajaju za dezinfekciju Grada, ustanova. U ovim uslovima uspeli smo da budžetom obezbedimo 50 miliona dinara za projekat rekonstrukcije Zdravstvenog centra i Opšte bolnice što je svakako jedan od projekata i prioriteta Vlade Republike Srbije i našeg Grada za naredne godine i očekivanja su da će vrednost projekta biti više od 20 miliona evra.

Posvećeni smo i pitanjima koja se tiču ekologije, energetske efikasnosti. Uspeli smo da obezbedimo sredstva od Vlade Republike Srbije i uz naše učešće za gasnu kotlarnicu Centra za majku i dete i Doma zdravlja, jedan od važnijih projekata za naš Grad. 40 miliona dinara u 2020. godini i pored krize sa virusom, opredeljena su za subvencije domaćinstvima u oblasti ekologije i kao Grad prednjačimo u Srbiji sa ovim merama.”

 

“Treba istaći da od marta 2019. godine nismo naplaćivali eko taksu od domaćinstava i po sadašnjim zakonskim rešenjima nećemo naplaćivati, a od ove godine krećemo sa naplatom naknade za zaštitu životne sredine od strane preduzeća. I u uslovima smanjenog prihoda od eko takse uspevamo da više sredstava u 2020. godini odvajamo za oblast ekologije i zaštite životne sredine.

Jedna od važnih tema posebno u ovoj godini jeste funkcionisanje i Predškolske ustanove, briga za naše najmlađe. Grad najveći deo sredstava opredeljuje za finansiranje ove ustanove, rebalansom je i ove godine obezbeđeno dovoljno sredstava, iako je usporena naplata kada je reč o učešću roditelja vezano za boravak dece u vrtićima.

Iz gradskog budžeta ovim rebalansom obezbeđeno je dovoljno sredstava za funkcionisanje ustanova obrazovanja. Imali smo dodatne troškove vezane za dezinfekciju i nabavku alkohola, maski zaposlenih u našim osnovnim i srednjim školama.

Ustanove kulture u 2020. godini funkcionišu u prilično nižem obimu, kroz budžet obezbeđujemo dovoljno sredstava za funkcionisanje naših reprezentativnih, pre svega ustanova kulture koji su nosioci kulturnog života u Zlatiborskom okrugu i šire. Pored neophodnih redovnih sredstava za funkcionisanje ustanova kulture, u ovoj godini završavamo parterno uređenje Narodnog muzeja, kao i projekat energetske efikasnosti Narodnog pozorišta.

Budžetom Grada značajna sredstva izdvajaju se za socijalnu zaštitu, populacionu politiku i za dečiju zaštitu.

U 2020. godini imali smo veći budžet za sport, videćemo kako će to izgledati sledeće godine, činjenica je da su se naše sportske ekipe i klubovi takmičili onako kako je to situacija dozvoljava i nalagala, ali smo opredelili značajna sredstva želeći da damo podršku i našem sportu.

2020. godina je rekordna kad je reč i o subvencijama poljoprivrednicima i u najvećoj meri su iskorišćene i dobro je da se sve više i više sredstava ulaže u poljoprivredu.

Radovi na Starom gradu

U našem gradu postoji perspektiva za razvoj turizma i turizam je nešto na šta mi računamo u narednom periodu. Ovim rebalansom smo obezbedili dovoljno sredstava za funkcionisanje i lokalne i regionalne Turističke organizacije, ali ono što je još važnije u ovoj godini, pored krize, nastavili smo sa investicionim ulaganjima, odnosno sa razvojnim projektima koji se tiču radova na Starom gradu, razvojnim projektima u oblasti turizma koji se tiču završetka radova na replici neolitskog naselja u Staparskoj banji.

Neolitsko naselje u Staparskoj banji uskoro spremno za posetioce

“U ovoj godini obezbedili smo značajna sredstava, a i rebalansom izvršili potrebne korekcije kada je reč o finansiranju komunalnih delatnosti. Finansiranje saobraćajne, putne infarastrukture, radimo i dalje koliko god je teška situacija sa realnim mogućnostima. Trenutno je u toku završetak radova na Vlajkovom trgu, kao i rekonstrukcija dela Malog parka. Iz budžeta su izdvojena značajna sredstava za proširenje vodovodne mreže. Posle nekoliko decenija imamo značajne i ozbiljne rekonstrukcije u Karađorđevoj ulici, Ulici Ive Andrića, Dušana Popovića. Obezbeđena su sredstva potrebna za radove koje se tiču regulisanja pitanja fekalne kanalizacije u Turici.

U ovu godinu smo ušli dosta dobro pripremljeni  sa obezbeđenim novcem za dobar deo ovih projekata i pored velikog udara na budžet i pored krize uspevamo da odgovorno se ponašamo, racionalno raspolažemo sa sredstvima i da na taj način budžetom definisane razvojne ciljeve našeg grada, kao i one uobičajene stvari koje se finansiraju budžetom, uspevamo da rešavamo, i da na adekvatan način budžetom odgovaramo.

Budžet je jedan kompromis između potreba, želja i realnih mogućnosti i tako se odnosimo planirajući budžet Grada i na taj način šaljemo poruku šta je moguće uraditi, šta je realno, kako bi naš grad funkcionisao i kako bi se uspešno razvijao.”

Građani svoje predloge, sugestije vezane za rebalans budžeta mogu slati na sajt Grada putem aplikacije Zajedno do dobrih odluka. Javna rasprava po ovom pitanju biće održana 13. oktobra.

“Činjenica je da je sada mesec oktobar i da suštinski vezano za ovu godinu ne možemo vršiti drastične izmene, ali ovo je period kada se priprema budžet za 2021. godinu i dobro je da svi uzmemo učešće u javnoj raspravi da dajemo predloge i sugestije, jer uvek je važno i kvalitet je kad više ljudi uzme učešće i daje predloge.