Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Ужица
21/11/2022

Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Ужица