Одлука о условима озакоњења објеката изграђених на површинама јавне намене и на површинама планираним за јавну намену
31/05/2019

Одлука о условима озакоњења објеката изграђених на површинама јавне намене и на површинама планираним за јавну намену