Нацрт јавног уговора о поверавању обављања делатности јавног линијског превоза путника на територији града Ужица
01/12/2021

Нацрт јавног уговора о поверавању обављања делатности јавног линијског превоза путника на територији града Ужица