Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje prijava za učešće na Javnom konkursu za sufinansiranje obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji grada Užica
11/05/2020

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje prijava za učešće na Javnom konkursu za sufinansiranje obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji grada Užica

OBAVEŠTENJE

 

o produžetku roka za podnošenje prijava za učešće na Javnom konkursu za sufinansiranje obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji grada Užica.

Obaveštavamo zainteresovane građane da je rok za podnošenje prijava za učešće na Javnom konkursu za sufinansiranje obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji grada Užica produžen i traje do 29.05.2020.godine.

Uslovi učešća na Konkursu ostaju nepromenjeni, osim roka za završetak radova koji će biti produžen.

Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti sa imenom, prezimenom i adresom podnosioca zahteva, na portirnici Gradske kuće ili poštom na adresu:

Grad Užice

Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj

Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj

Dimitrija Tucovića 52

31 000 Užice

Zainteresovani učesnici javnog Konkursa u toku trajanja ovog oglasa, a pre podnošenja prijava detaljne informacije mogu dobiti na telefon broj 031/590-105

Javni konkursu za sufinansiranje obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji grada Užica možete pogledati OVDE.